Home Equipment

PA-301E cork plate - 0.4 mm thick

€ 10.80

PA-300E cork plate - 0.8 mm thick

€ 16.10

PA-297E Cork plate - 1.6 mm thick

€ 19.20

PA-298E cork plate - 1.2 mm thick

€ 17.80

PA-293E Cork Plate - 6.4mm thick

€ 46.10

PA-294E cork plate - 5.0 mm thick

€ 44.90

Up-icon